XML kullanım tipleri

Yazar: Yusuf Akgül
Kategori: XML WEB Servisleri
Eklenme Tarihi: 18.8.2007 22:53:02Merhaba arkadaşlar XML in kullanım tiplerini HTML ile kullanımı gibi konulara değinmeye çalıştık.Makalede XML verilerinin nasıl CSS ile biçimlendirildiğine XSL ile bir XML dökumanının nasıl okunduğuna değindik..

XML kullanım Biçimleri

*xml belgeleri CSS,HTM,XSL ile gösterimi vardır.

1-XML belgelerinin CSS ile gösterilmesi

Not: encoding=”ISO-8859-9” ifadesi yazılarak XML dökumanında turkce karakter içeren tagların görüntülenebilmesi de sağlanabilir.

Öncelikle Bu Dökumanı Biçimlendirecek olan Css dosyasını oluşturalım.

burada ben sadece ogrenci adlı node’aait bir css yazdım.
eğer bu css dosyasına ilave olarak dışarıdan bir css eklenmesi gerekirse bu işlem için aşağıdaki kod satırı css dosyasının üzerine yazılır.

@import url(s3.css); bu sayede css lerin içeriklerini tekrarlara girmeden aktarabiliriz.

yada birçok  tag için aşağıdaki  gibi  bir  tanımlama  yapılabilir.

                                                                                     

2-XML belgelerinin XSL ile gösterilmesi:
xml aslında verilerin tutulma ve taşınma işlevini yerine getirir. css ile xml belgeri üzerinde yapılabilecek biçimlemeler son derece sınırlıdır.işte bu yüzden xml belgerinin daha etkim ve daha esnek kullanılabilmesi için geliştirilmiş yapı XSL dilidir. bu dilin en önemli özelliği XSLT adlı motor tarafından kullanılarak sonuçta tarayıcıya HTML kodlarının dönemesini sağlar.

Not:burada kullanacağımız XML belgesi biraz önce yukarıda gösterdiğimiz belge olacaktır.yalnız buu belge üzerinde ufak ama gayet önemli bir bilgi değişikliği yapılmalıdır....

Dikkat!!!!

<?xml-stylesheet type="text/css" href="s1.css"?> bu ifade buradan silinerek yerine..
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=".xsl"?>
bu ifade getirilmelidir...

Örnek 1:XSL  bize  XML den gelen veriyi işleyerek  browser'a  HTML deger  döndurur.

<xsl:for-each select="okul/ogrenci">

</xsl:for-each>// bu ifade bize bir döngü sağlar.

buradaki idade de döngü ile HTML taglarından olan <td> oluşturuluyor ve değerler xml’den
buraya aktarılıyor.


Örnek2: Burada XML verileri içerisinden sadece 1’tanesi gösterilsin istersek


Not:Bu ifade ile tek satırlık değer Döner...

Örnek3:
Eğer Döngü kurmadan sadec refere yolu ile XML verilerinin tümünü göstermek istersek aşağıdaki kodlamayı yaparız..*Burada <xsl:apply-templates select="okul/ogrenci"/>
ifadesi sayesindeaşağıda bulunan template yani ilk satırı alan template tekrarlar yaparak sonunda kadar olan değerleri göstererek gider..

3-XML belgelerinin HTML içerisinde Gösterilmesi:

Burada amaç XML verilerini doğrudan HTML tagları içerisinden okunmasını sağlamaktır. burada kullandığımız XML verisi yine sayfa başında vermiş olduğum XML dökümanıdır.


Not:Bu XML dosyasını HTML içerisinde Okumak için Aşağıdaki kodlamayı HTML sayfası içerisine yapmamız gerekmektedir.


HTML dosyası:Burda kullanılan anahtar kod:

<xml id="goster" src="goster.xml"></xml>

id ile veri alanı anahtarlanıyo..
Anahtarlanmış olan alan datasrc ile ifade ediliyor..
XML içerisindeki alanlara ulaşmak için datafld=”” ifadesi kullandık


Not:istersek her <td> içerisinde datasrc=”#goster” adlı ifade de ayrı ayrı yazılarakda belirtilebilir

Tüm arkadaşlara çalışmalarında başarılar dilerim..........