SQL’ce - LINQ’ce Bölüm 2

Yazar: Sem GÖKSU
Kategori: .NET Framework
Eklenme Tarihi: 17.9.2009 02:38:22Merhaba arkadaşlar, bu makalemiz de LINQ mimarisinden bahsedip, SQL içerisinde kullandığımız sorguların LINQ’te nasıl yapıldığını inceleyeceğiz.

İlk makalemizde LINQ mimarisine hızlı bir giriş yapmış ve SQL’de yaptığımız temel sorguları(Seçme, sıralama, filtreleme ve gruplama fonksiyonları) LINQ ile yapmıştık. Bu makalemizde de SQL’de yazdığımız diğer sorguları(gruplama, join, subquery) LINQ ile yapacağız. Örnekler için ilk olarak SQL tarafında Ürün ve Kategori isimli iki tablo oluşturalım. Bu tablolar aşağıdaki gibi olacaktır.Sorguları LINQ ile de yazacağımız için yeni bir proje oluşturup Kategori isimli bir class dosyası oluşturalım. Kategori class’ı aşağıdaki gibi olacak.

Kategori.cs
class Kategori
{
     public intKategoriID { get; set; }
     public stringKategoriAdi { get; set; }

     public static List<Kategori> Kategoriler()
     {
          return new List<Kategori>()
          {
               new Kategori() { KategoriID = 1, KategoriAdi= "Bilgisayar" },
               new Kategori() { KategoriID = 2, KategoriAdi= "Elektronik" },
               new Kategori() { KategoriID = 3, KategoriAdi= "Kitap" },
               new Kategori() { KategoriID = 4, KategoriAdi= "Giyim"      },
               new Kategori() { KategoriID = 5, KategoriAdi= "Araba" },
          };
     }
}

Projemize yeni bir class dosyası daha ekleyelim. Ürün sınıfı da aşağıdaki gibi olacak.

Urun.cs
class Urun
{
     public intUrunID { get; set; }
     public intKategoriID { get; set; }
     public stringUrunAdi { get; set; }
     public doubleFiyat { get; set; }
     public byteKDV { get; set; }
     public intStok { get; set; }
     public boolDurumu { get; set; }

     public static List<Urun> Urunler()
     {
          return new List<Urun>()
          {
               new Urun() { KategoriID = 1, UrunAdi = "Laptop", Fiyat = 5, KDV = 8, Stok = 20, Durumu = true},
               new Urun() { KategoriID = 1, UrunAdi = "Harici HDD", Fiyat = 4, KDV = 4, Stok = 20, Durumu =true},
               new Urun() { KategoriID = 1, UrunAdi = "Memory Stick", Fiyat = 1, KDV = 1, Stok = 30, Durumu = false},
               new Urun() { KategoriID = 2, UrunAdi = "LCD TV", Fiyat = 2, KDV = 5, Stok = 250, Durumu = true},
               new Urun() { KategoriID = 2, UrunAdi = "DVD Player", Fiyat = 3, KDV = 8, Stok = 20, Durumu = true},
               new Urun() { KategoriID = 3, UrunAdi = "Her Yönüyle C#", Fiyat = 5, KDV = 8, Stok = 20, Durumu = true},
               new Urun() { KategoriID = 3, UrunAdi = "ASP.NET AJAX", Fiyat = 4, KDV = 4, Stok = 20, Durumu = true},
               new Urun() { KategoriID = 3, UrunAdi = "SQL Server 2005", Fiyat = 1, KDV = 1, Stok = 30, Durumu = false},
               new Urun() { KategoriID = 3, UrunAdi = "İş Zekası", Fiyat = 2, KDV = 5, Stok = 250, Durumu = true},
               new Urun() { KategoriID = 4, UrunAdi = "MS T-Shirt", Fiyat = 3, KDV = 8, Stok = 20, Durumu = true},
               new Urun() { KategoriID = 5, UrunAdi = "Alarm", Fiyat = 5, KDV = 8, Stok = 20, Durumu = true},
               new Urun() { KategoriID = 5, UrunAdi = "Park Sensörü", Fiyat = 4, KDV = 4, Stok = 20, Durumu = true},
               new Urun() { KategoriID = 5, UrunAdi = "Korna", Fiyat = 1, KDV = 1, Stok = 30, Durumu = false},
               new Urun() { KategoriID = 5, UrunAdi = "Pasta-Cila", Fiyat = 2, KDV = 5, Stok = 250, Durumu = true},
               new Urun() { KategoriID = 5, UrunAdi = "İlkyardım çantası", Fiyat = 3, KDV = 8, Stok = 20, Durumu = true},
          };
     }
}

Join İşlemleri

SQL’de iki tabloyu birlikte sorgulamak için inner join’i kullanıyoruz. LINQ’te de farklı nesneleri join ile birleştirerek birlikte sorgulayabiliyoruz. Aşağıdaki örnekte Ürün ve Kategori’lerdeki eşleşen tüm kayıtları sorgu sonucunda gelecek. Eğer iki tabloda eşleşmeyen kayıtlar varsa sorgu sonucuna dahil edilmeyecek.

SQL LINQ
Select * from Urun U inner join Kategori K on U.KategoriID = K.KategoriID
from k in Kategori.Kategoriler()
join u in Urun.Urunler() on
k.KategoriID equals u.KategoriID

select new { Urun =u, Kategori = k };

Her iki tablo da eşleşen kayıtları listeledik. Fakat eğer her iki tabloda eşleşmeyen alanlar varsa ne olacak? Bu durumu çözmek için SQL’de left outer join’i kullanıyoruz. Bu şu demek oluyor Kategori tablosundaki tüm kayıtlar sorgu sonucuna dahil edilsin Ürün tablosuda dahil edilsin fakat eğer Ürün bilgisi varsa Ürün bilgisi gelsin yoksa null gelsin. LINQ’te birebir left outer join olmasa da aynı sonucu verecek sorguyu aşağıdaki gibi yazabiliyoruz.

SQL LINQ
Select * from Kategori K left outer join Urun U on U.KategoriID = K.KategoriID
from k in Kategori.Kategoriler()
joinu in Urun.Urunler()
onk.KategoriID equals u.KategoriID into temp
from kat in temp.DefaultIfEmpty()

select new { Urun =kat, Kategori = k };

Yukarıdaki LINQ sorgusunun sonucu aşağıdaki gibi olacaktır.


Gruplama İşlemi

Belirli bir alan yada alanlara göre verileri gruplamak istediğimiz de SQL’de group by ifadesini kullanararak verileri gruplayabiliyoruz.. LINQ’te de benzer bir durum söz konusu ama syntax olarak bazı farklılıklar var. Aşağıdaki örnek bize her bir kategorideki toplam ürün sayısını verecek. Grupladığımız alan yada alanlara Key özelliği üzerinden erişebiliyoruz.

SQL LINQ
Select KategoriAdi, count(UrunAdi) from Urun U inner join Kategori K on U.KategoriID = K.KategoriID
group by KategoriAdi
from k in Kategori.Kategoriler()
join u in Urun.Urunler() on k.KategoriID equals u.KategoriID
group u by k into g
select new { KategoriAdi = g.Key.KategoriAdi, UrunAdedi = g.Count() };

Yukarıdaki LINQ Sorgusunu çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir görüntü elde edeceğiz.


Gruplanmış veri üzerinde filtreleme yapmak istediğimiz de SQL’de having’i kullanıyoruz. LINQ’te ise gruplama işleminden sonra where ile istediğimiz filtrelemeyi yapabiliyoruz. Aşağıdaki örnek Ürün adedi 2’den büyük olan kategorileri ve ürün adetlerini sorgu sonucuna ekleyecek.

SQL LINQ
Select KategoriAdi, count(UrunAdi)
from Urun U right join Kategori K
on U.KategoriID = K.KategoriID
group by KategoriAdi
having Count(urunAdi) > 2
from k in Kategori.Kategoriler()
join u in Urun.Urunler() on k.KategoriID equals u.KategoriID
group u by k into g
where g.Count()>2
select new { KategoriAdi = g.Key.KategoriAdi, UrunAdedi = g.Count() };

SubQuery Kullanımı

SQL’de bazı durumlar da içiçe sorgular(Subquery) yazmamız gerekebiliyor. Aşağıda ki örnekte Urun nesnesine ait KategoriAdi bilgisini bize veren SubQuery’i yazdık. Aynı sorguyu LINQ ile de yazabiliyoruz.

SQL LINQ
Select UrunAdi,
(Select KategoriAdi From Kategori Where KategoriID = Urun.KategoriID) as KategoriAdi
From Urun
from u in Urun.Urunler()
select new
{
u.UrunAdi,
KategoriAdi = (from k in Kategori.Kategoriler() where k.KategoriID == u.KategoriID select k.KategoriAdi).SingleOrDefault()
};

Yukarıdaki LINQ Sorgusunu çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir görüntü elde edeceğiz.


Bu makalenin de sonuna geldik başka bir makale de görüşmek üzere. LINQ ile kalın ;)

Not:
Makale de büyük emeği bulunan Cenk Özdemir’e teşekkürlerimi sunarım J

Sem GÖKSU

www.semgoksu.com | www.yazilimgunlugu.com
sem.goksu@yazilimgunlugu.com

Kaynaklar
msdn.com


Sem GÖKSU

Sem Göksu, 15.12.1983 / İstanbul doğumludur. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Mezunudur. Okul döneminde ve sonrasında kısa bir süre ASP, C++, VB 6 ile ilgilenmiş ve projeler geliştirmiştir. 2002 Yılından itibaren .NET teknolojileri ile ilgilenmekte ve ASP.NET, SQL Server ve C#'da uzmanlaşmıştır.

Recep selli - 5.10.2009
eline sağlık hocam.Bir isteiğim var ama Linq içerisinde yer alan DataContext sınıfına ve veritabanındaki tablo ilişkilerinden de bahsedebilir misiniz?

Yorumunuz