SQL’ce - LINQ’ce Bölüm 1

Yazar: Sem GÖKSU
Kategori: .NET Framework
Eklenme Tarihi: 13.9.2009 10:04:53Merhaba arkadaşlar, bu makalemiz de LINQ mimarisinden bahsedip, SQL içerisinde kullandığımız sorguların LINQ’te nasıl yapıldığını inceleyeceğiz.

LINQ hayatımıza girdiğinde SQL’de kullandığımız bir sorguyu LINQ ile nasıl yazarız sorusunu hemen hemen herkes kendisine sormuştur. Bu makelemiz de SQL ile yazdığımız sorguları LINQ ile yazarak bu soruya cevap vermiş olacağız J

Kısaca LINQ (Language Integrated Query)

LINQ (Language Integrated Query), .NET nesnelerini aynen SQL Server’da veritabanını sorguladığımız şekilde (select, where, join, aggregate işlemleri vb) sorgulamamıza sağlayan mimaridir. LINQ sorgularının kolay bir syntax ile yazılabilmesi için C# diline bir takım yenilikler getirildi. Bu yenilikler extension metod, lambda operatörü, anonim tip, var anahtar sözcüğüdür. LINQ mimarisi denildiğinde aklımıza System.Core.dll assembly’si gelmelidir. LINQ sorgularında kullanılan extension metotlar System.Core.dll assembly'si altında System.Linq namespace'i altında bulunur. Dolayısıyla bir projede LINQ sorgularını yazabilmek için, System.Core.dll'inin referans edilmesi ve using bloğunda System.Linq namespace'nin tanımlı olması gerekir.Makale de kullanmak üzere hem SQL’de kullanmak için Ürün tablosu oluşturalım. Aynı sorguları LINQ’te yazabilmemiz içinde Ürün nesnesi oluşturalım. SQL Server’da oluşturduğumuz tablo ve alanları aşağıdaki gibi olacak.


Şimdi de aynı özellikte bir ürün nesnesi oluşturalım. Aynı zamanda geriye ürün koleksiyonu döndürecek bir metot oluşturarak içerisine bazı ürünler girelim. Metodumuzu statik yaparak Urun nesnesinin nesne örneğini almamıza gerek kalmadan metodu kullanabileceğiz.Seçme ve Sıralama İşlemleri
Bir veri kümesi içerisinde tüm alanların listelerken SQL de ilk olarak Select ifadesini belirtip from ifadesinden sonra listelenecek olan tablo adını yazıyoruz. LINQ’teki farka bakacak olursak From’un başta olup Select ifadesinin sonda olmasıdır.

SQL
LINQ
select * from Urunler
from u in Urun.Urunler() select u;

Kayıtlar içerisindeki belli alanların görüntülenmesi, SQL’de Select ifadesinden sonra görüntülemek istediğimiz alanları yazıyoruz. LINQ’te de aynı şekilde select ifadesinden sonra yazıyoruz.

SQL
LINQ
select UrunID, UrunAdi, Fiyat from Urunler
from u in Urun.Urunler() select new { u.UrunID, u.UrunAdi, u.Fiyat };

Not: LINQ ile belirli alanları görüntülemek istediğimiz de new diyerek aslında yeni bir anonim tip oluşturuyoruz. IL Tarafına bakacak olursak bunu görebiliriz.Bir ifadeyi belli bir alana göre sıralamak istiyorsak SQL’de Order by ifadesinden sonra sıralamak istediğimiz alan yada alanları yazdıktan sonra A-Z’ye sıralamak için ASC, Z-A’ye sıralamak içinde DESC anahtar kelimesini kullanıyoruz. LINQ’te de durum aynı orderby ifadesini kullandıktan sonra sıralanacak alan belirtiliyor fakat sıralama işlemi select ifadesinden önce yapılıyor.

SQL
LINQ
select * Fiyat from Urunler
order by UrunAdi ASC yada DESC

from u in Urun.Urunler()
orderby u.UrunAdi ascending yada descending
select u;

SQL’de bir tablo içerisinde top fonksiyonunu kullanıyoruz. LINQ’te de Take isimli bir metot var ve bu metodu kullanarak istediğimiz kadar kaydı alabiliyoruz.

SQL
LINQ
select top 5* Fiyat from Urunler
(from u in Urun.Urunler() select u).Take(5);

SQL’de bir alandaki kayıtların tekrar etmesini engellemek için Distinct’i kullanıyoruz. LINQ’te de bunu yapan distinct metodu var.

SQL
LINQ
select distinct UrunAdi from Urunler
(from u in Urun.Urunler() select new { UrunAdi = u.UrunAdi }).Distinct();

SQL’de iki tabloyu birleştirmek için Union’u kullanıyoruz. LINQ’te de durum aynı. İki nesneyi birleştirerek tek bir kümede birleştirmek için union’u kullanıyoruz.

SQL
LINQ
Select * from Tablo1
union
Select * from Tablo2
(from u in nesne1 select u).Union(nesne2);

Filtreleme İşlemleri


SQL’de filtreleme yapmak istediğimiz de Select ifadesini yazdıktan sonra Where anahtar kelimesini ve sonra filtrelenecek ifadeyi yazıyoruz. Durum LINQ içinde aynı fakat where ifadesi From ve Select’in arasına giriyor.


SQL
LINQ
select * fiyat from Urunler
where Fiyat>5

from u in Urun.Urunler()
where u.Fiyat>5

select u;

Operatör kullanımı SQL’e göre biraz değişik ama amaç aynı. C#’da kullandığımız operatörleri (&&, ||, !, ==) aynen kullanıyoruz. Aşağıdaki örnekte Fiyat’ı beşten büyük ve Durumu true olan ürünleri filtreleyecek.

SQL
LINQ
select * fiyat from Urunler
where Fiyat>5 and Durumu = 1

from u in Urun.Urunler()
where u.Fiyat>5 && u.Durumu == true

select u;

Aşağıdaki örnekte ise fiyarı’ beşten büyük olan yada stoğu onun üzerinde olan tüm ürünleri filtreleyecek.

SQL
LINQ
select * fiyat from Urunler
where Fiyat>5 or Stok >10

from u in Urun.Urunler()
where u.Fiyat>5 || u.Stok>10

select u;

SQL’de arama yaparken Like anahtar kelimesini kullanıyoruz. LINQ tarafında da bunu yapabiliyoruz. Örneğin A ile görüntülemek istediğimiz de SQL’de like’ı kullanırken LINQ tarafında StartWith’i kullanıyoruz. Benzer şekil de A ile bitenleri bulmak için de LINQ tarafında EndsWith’i kullanıyoruz. İçinde A geçenleri bulmak içinde Contains metodunu kullanıyoruz.

SQL
LINQ
select * fiyat from Urunler
where UrunAdi Like ‘A%’

select * fiyat from Urunler
where UrunAdi Like ‘%A’

select * fiyat from Urunler
where UrunAdi Like ‘%A%’

from u in Urun.Urunler()
where u.UrunAdi.StartsWith(“A”)

select u;

from u in Urun.Urunler()
where u.UrunAdi.EndsWith(“A”)

select u;

from u in Urun.Urunler()
where u.UrunAdi.Contains(“A”)

select u;

Gruplama Fonksiyonları

SQL’de kullandığımız gruplama fonksiyonlarını(Count, Sum, Avg, Max, Min) LINQ’te de kullanabiliyoruz.
Toplam kayıt sayısını almak için SQL’de ve LINQ’te count’u kullanıyoruz. Aşağıdaki örnekte ürün’lerin sayısını aldık.

SQL
LINQ
select count(*) fiyat from Urunler
(from u in Urun.Urunler() select u).Count();

Bir alanın toplamını almak için SQL’de ve LINQ’te Count’u kullanıyoruz. Aşağıdaki örnekte de toplam stok adedini aldık.

SQL
LINQ
select sum(Stok) fiyat from Urunler
(from u in Urun.Urunler() select u).Sum(u=> u.Stok);

Bir alanın ortalama değerini almak için SQL’de AVG fonksiyonunu kullanırken LINQ’te Average metodunu kullanıyoruz.

SQL
LINQ
select avg(Stok) fiyat from Urunler
(from u in Urun.Urunler() select u). Average (u=> u.Stok);

Bir alanın en büyük değerini almak için SQL ve LINQ’te max’ı kullanıyoruz.

SQL
LINQ
select max(Stok) fiyat from Urunler
(from u in Urun.Urunler() select u).Max(u=> u.Stok);

Bir alanın en küçük değerini almak için SQL ve LINQ’te min’i kullanıyoruz.

SQL
LINQ
select min(Stok) fiyat from Urunler
(from u in Urun.Urunler() select u).Min(u=> u.Stok);

Bu makalenin de sonuna geldik ikinci makale de görüşmek üzere. LINQ ile kalın ;)

Sem GÖKSU

www.semgoksu.com| www.yazilimgunlugu.com
sem.goksu@yazilimgunlugu.com

Kaynaklar
msdn.com


Sem GÖKSU

Sem Göksu, 15.12.1983 / İstanbul doğumludur. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Mezunudur. Okul döneminde ve sonrasında kısa bir süre ASP, C++, VB 6 ile ilgilenmiş ve projeler geliştirmiştir. 2002 Yılından itibaren .NET teknolojileri ile ilgilenmekte ve ASP.NET, SQL Server ve C#'da uzmanlaşmıştır.
Bu makaleye ilk yorum yapan siz olun.

Yorumunuz