Kendinize Güvenerek Java 13.11.2012 02:14:42

semgoksu

 İlk baskısının kısa sürede tükenmesi ve gelen olumlu eleştiriler üzerine, Gözden Geçirilmiş 2. Baskısın yapan kitap, hiç Java bilmeyen kişilerin, sıfırdan başlayarak uzman bir Java programcısı olmalarını amaçlamaktadır. Kitap, ileri düzeydeki Java konularına da yer verdiğinden dolayı, ileri düzeyi Java programcılarına da hitap etmektedir.

Kitaptaki örneklerin en önemli özelliği, hepsinin bizzat yazar tarafından geliştirilmiş ve her geliştirilen kod parçasının çalışabilirliğinin denenmiş olmasıdır. Ayrıca kitaptaki örnekler konuya göre hazırlanmıştır. Her uygulama kodunun sonunda ekran görüntülerine yer vererek konun daha da iyi anlaşılmasına çalışılmıştır.

Kitap, akıcı anlatımı ile teknik bir kitaptan ziyade bir roman gibi okunabilecek şekilde hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Java Giriş
Değişkenler, Bloklar, Operatörler, Döngüler, Metotlar (Metodlar)
Java İle Nesneye Dayalı Programlama
Karakterler ve Birazda Matematik
Eclipse
Hatalar
Jeneriik ve İç Sınıflar
Java Kütüphanesi
Thread – Eş Zamanlı İşlemler
Veri Düzenleri ve Algoritmalar
Yer ve Zaman
Dosyalar ve Dosya İşlemleri
Ağ Programlama
Swing
Grafiksel Programlama
JDBC İle Veritabanı
Reflection ve Annotation
Extensible Markup Language (XML)
APPLET
Logging, Monitoring ve Güvenlik

 

http://www.seckin.com.tr/kitap/n/562649769/title/kendinize-guvenerek-java-musa-cavus.html