Cengiz Atilla


cengiz.atilla@hotmail.com

Cengiz Atilla 02.11.1984 / İstanbul doğumludur . Nahit Menteşe Endüstri Meslek Lisesi Programcılık bölümünden mezun olmuştur .  2 yıllık Bursa Uludağ Unv Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirmiştir . MCPD ve MCT ünvanlarına sahiptir. atilla@cengizatilla.comcengiz.atilla@hotmail.com www.cengizatilla.com

Makaleler

Predicate Delegate Tanıyalım

Merhaba Arkadaşlar; Bugun linq sorgularımızda özellikle arama işlemlerinde sık sık karsımıza cıkan predicate delegate i inceliyecegiz. Predicate delegate ler parametre olarak T tipi alan ama geriye bool yani true veya false deger dondurebilen metotları işaret eden delegate lerdir .

Func Delegate Tanıyalım

Merhaba Arkadaşlar ; Bugunku makalemizde linq sorgularımızı yazar iken karsımıza cıkan delegate lerden biri olan func delegate sini inceleyecegiz. Func delegate si delegate den kalıtılmış generic bir delegate dir . Parametre olarak < T > tipi alır geriye < T > tipi dondurur .

Storeprocedure OUTPUT Kullanımı

Merhaba Arkadaşlar ; Bugunku makalemizde storeprocedure ler ile OUTPUT kullanımını inceleyecegiz . Storeprocedure lar bize default olarak int deger donerler ama bazen uygulama içerisinden bizim storeprocedure uzerinden int harici bir tip dönmemiz gerekebilir bunun icin OUTPUT yapısını kullanırız ...

Tablolarda Data Bütünlügü

Merhaba arkadaşlar bugunku makalemizde tablolar uzerinde veri bütünlügü kavramını inceleyecegiz ... Primary key unique default check foreing key constraintlerini inceleyecegiz ...

Trigger Nedir

Merhaba arkadaşlar bugun sql server da trigger işlemlerine bakıcaz .... Klasik manada triggerlar veri degisiminin hemen ardından devreye giren ozel bir storeprocedure gibi yapılardır . ( insert update delete ) işlemlerinden sonra devreye girerler .

Tablo İşlemlerim

Merhaba Arkadaşlar Bugunku makalemizde bir tablo olusturmasını duzenlemesini silmesini ve truncate etmesini inceleyecegiz .

Verileri Xml Icerisine Yazmak

Makalemizde linq to xml ve linq to sql kullanarak verilerimizi xml dosyamıza yazıcagız. Xml içerisine verilerimizi yazarken iç içe sorgular içerisinde çalışacağız