Bunu mu aramıştınız: ASP.NET

Yazar: Sem GÖKSU
Kategori: ASP.NET
Eklenme Tarihi: 29.12.2010 22:12:47Merhaba arkadaşlar, bu makalemizde arama motorlarının en sevdiğim özelliklerinden biri olan arama yaparken hatalı girdiğimiz kelimeleri düzelterek bize öneriler sunmasıdır. Bizde bu makelemizde bu tarz bir uygulamayı ASP.NET ile yapacağız.

Arama motorları hayatımızda pek çok şeyi kolaylaştıran ve bizi aradığımız bilgilere ulaştıran çok önemli bir güç. Bu gücün farkına varan arama motoru geliştiricileri son dönemde kullanıcılarına çok fazla yenilikler sunmaya başladılar. Arama önerileri, bunu mu aramıştınız, fotoğraf arama, dokuman arama vs. bunlardan sadece bir kaçı. Biz bu makalemiz de web uygulamamızda kullanacağımız bir arama motoru hazırlayıp kullanıcılara arama önerileri sunacağız. Yani kullanıcıların yapmış olduğu girişlere uygun sonuç yoksa en yakın sonucu getirip bunu mu aramıştınız diye soracağız.


Örneğe geçmeden önce T-SQL’de bulunan 2 fonksiyonu inceleyeceğiz. Soundex ve Difference.

Soundex
Soundex, iki kelime arasındaki benzerligi ölçebilmek için bize kelime ile ilgili 4 karakterli bir kod döndüren bir fonksiyondur. Bu kod ile birbirine benzeyen kelimeleri eşleştirebiliriz. Bu eşleşme sonucuna biribirine benzeyen kayıtları elde edebiliriz. Aşağıdaki iki satırıda çalıştırdığımız da aynı sonucu verecek. (Sonuç: S500)

SELECT SOUNDEX('Sem Göksu')
SELECT SOUNDEX('Sen Göksu')

Difference
Difference, Soundex’e benzeyen bir algoritmaya sahip. İki kelime arasında benzerlik oranına göre geriye 0 ile 4 arasında sayısal bir değer döndürür. Bu sonuca göre yapılan aramada benzerlik oranı belli bir değer üzerinde olan kayıtları resultset içerisine alabiliriz.

SELECT DIFFERENCE('ASYA GÖKSU', 'AYSA GÖKSU')

Bu iki fonksiyon ile, bunu mu aramıştınız özelliğini arama motorumuza ek özellik olarak katabiliriz. Bunun için bir örnek bir proje hazırlayalım. Örneğimizde kullanabileceğimiz bir veritabanı ve tablo hazırlayalım. Benim veritabanım adı Bing, içerikler için kullanacağım tablomun adı da Contents olacak. Tablo içerisinde de 3 alanım olacak: ContentID, Title, Description. (Ben örnek basit olsun diye fazla alan kullanmadım. Siz kendi projelerinizde farklı alanlarda da kullanabilirsiniz)


Tablo içerisindeki kayıtlar da aşağıdaki gibidir.


Bir ASP.NET projesini oluşturalım. Arama sayfamızın HTML kodları aşağıda gibi olacak.

<div>
      <asp:TextBox ID="txtKeyword" runat="server" Width="320px"></asp:TextBox>
      <asp:Button ID="btnSearch" runat="server" Text="Ara" OnClick="btnSearch_Click" />
      <p><asp:Literal ID="ltlResultText" runat="server"></asp:Literal></p>

      <
asp:Repeater ID="rptResults" runat="server">

      <HeaderTemplate>
            <table>
      </HeaderTemplate>
      <ItemTemplate>
            <tr>
                  <td>
                        <asp:HyperLink ID="hypTitle" runat="server" NavigateUrl="#" Text='<%# Eval("Title") %>'></asp:HyperLink>
                  </td>
            </tr>
            <tr>
                  <td>
                        <asp:Literal ID="ltlDescription" runat="server" Text='<%# Eval("Description") %>'></asp:Literal>
                  </td>
            </tr>
      </ItemTemplate>
      <FooterTemplate>
            </table>
      </FooterTemplate>
</asp:Repeater>

</div>

Arama sonuçlarını görüntülemek için butona tıkladığımızda yapacağımız işlemleri yapalım. Ben 2 ayrı metot yazdım. Search ve DidYouMean. Search metodu buton altından çağırılacak. Eğer search metodu arama ile ilgili kayıt bulursa kayıtları listeleyecek. Kayıt bulamazsa DidYouMean isimli metodu çağıracak ve aramaya uygun en yakın kayıt getirilip kullanıcıya arama önerisinde bulunulacak. Arama önerilerini yapmak için de DidYouMean metodu içerisindeki sorguda Diffrence fonksiyonunu kullanacağım. (Diffrence fonksiyonunu kullandığımız için Soundex'e gerek kalmadı. O yüzden bu makale de soundex'i kullanmayacağım,. Daha ileri seviye bir uygulama yaparken ikisini de kullanabiliriz. )

protected void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e)
{
      Search(txtKeyword.Text.Trim());
}

[Search() Metodu]

public void Search(string keyword)
{
      SqlConnection cnn = new SqlConnection("Server=.; Database=Bing; Trusted_Connection=yes");
      SqlCommand cmd = new SqlCommand();
      cmd.CommandText = "Select * From Contents Where Title Like '%' + @Keyword+ '%'";
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Keyword", keyword);
      cmd.Connection = cnn;
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataTable dt = new DataTable();
      da.Fill(dt);
      if (dt != null && dt.Rows.Count > 0)
      {
            rptResults.DataSource = dt;
            rptResults.DataBind();
      }
      else
      {
            DidYouMean(keyword); // Bunu mu aramıştınız metoduna çağrıda bulunuyoruz.
            rptResults.DataSource = null;
            rptResults.DataBind();
      }
}

[DidYouMean Metodu]

public void DidYouMean(string keyword)
{
      SqlConnection cnn = new SqlConnection("Server=.; Database=Bing; Trusted_Connection=yes");
      SqlCommand cmd = new SqlCommand();
      cmd.CommandText = "Select top 1 * From Contents Where DIFFERENCE(Title, @Keyword) >=3";
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Keyword", keyword);
      cmd.Connection = cnn;
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataTable dt = new DataTable();
      da.Fill(dt);
      if (dt != null && dt.Rows.Count > 0)
      {
            ltlResultText.Text = string.Format("Bunu mu aramıştınız: <u style='color:red'>{0}</u>", dt.Rows[0]["Title"].ToString());
      }
      else
      {
            ltlResultText.Text = "Arama kriterlerinize uygun sonuç bulunamadı.";
      }
}

Tablodaki kayıtlarımıza uygun bir arama yapalım. Örneğin, Alex yazalım ve sonuca bakalım.


Hatalı bir arama yapalım. Örneğin, Alex Le Sonsuza.T-SQL’de Difference komutunu kullanarak kullanıcılara benzer sonuçlara göre arama önerileri sunmuş olduk. Makalemizin sonuna geldik, bir sonraki makalede görüşmek üzere. ASP.NET ile kalın J

Sem GÖKSU
askisem@hotmail.com
www.semgoksu.com | www.yazilimgunlugu.com


Sem GÖKSU

Sem Göksu, 15.12.1983 / İstanbul doğumludur. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Mezunudur. Okul döneminde ve sonrasında kısa bir süre ASP, C++, VB 6 ile ilgilenmiş ve projeler geliştirmiştir. 2002 Yılından itibaren .NET teknolojileri ile ilgilenmekte ve ASP.NET, SQL Server ve C#'da uzmanlaşmıştır.

Muhammet ARABACI - 8.3.2011 2
Sem abi gerçekten çok güzel bir makale olmuş. Eline sağlık.

Yorumunuz