Editörlerimiz

Kadir Sümerkent
Kadir Sümerkent, BilgeADAM tarafından yayınlanan İleri Seviye .NET kitabının yazarlığını, Yazılım Uzmanlığı kitabınında editörlüğünü yapmıştır. Üniversitelerde ve Microsoft Zirvesi gibi etkinliklerde pek çok seminer vermiş olan Kadir Sümerkent, MCP, MCSA + M, MCSA + S, MCDBA, MCAD, MCSD ve MCT sertifikalarına sahiptir. Kadir Sümerkent Microsoft tarafından 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında Most Valuable Professional (MVP) ünvanına layık görülmüştü

C#.NET & VB.NET

CLR Destekli Trigger Yazmak - II

CLR Destekli Trigger yazmayı incelediğimiz ilk makalenin daha gelişmiş örnekleri olan ve daha gelişmiş konulara deyinen ikinci bölümü

CLR Destekli Trigger Yazmak - IIMerhabalar, Bir önceki makalemiz olan CLR Destekli Trigger Yazmakda, basit bir Trigger yazıp, bu Triggeri SQL Server a nasıl ekleyeceğimizi görmüştük, şimdi ise daha karmaşık örnekler yapacağız ve Trigger yazmayı biraz daha pekiştireceğiz, bunun için daha önce kullanmış olduğum Visual Studio Projesine devam edeceğim. Sizede devam etmenizi tavsiye ederim.İlk örneğimi...

CLR Destekli Trigger Yazmak - I

SQL Server 2005 ile duyurulan CLR desteğini Stored Procedureler ile kullanmayı inceledik bu makale seriisinde ise CLR destekli Trigger yazmayı inceleyeceğiz.

CLR Destekli Trigger Yazmak - IMerhabalar, önceki iki makalede Stored Procedure yazmaktan bahsetmiştik, şimdi ise SQL Server a CLR destekli Trigger yazmaktan bahsedeceğiz. Aslında temel olarak yapacağımız işlem, Stored Procedure yazmak gibi, ancak triggerin kendi yapısal olarak bazı değişiklikleri var, makalede bu değişiklikleri tanıyıp, nasıl bir Vb.Net ile nasıl bir trigger yazarız, nelere dikka...

CLR Destekli User Defined Type Yazmak

Yukon ile birlikte duyurulan CLR desteği ile ilgili makalelerimin sonuncusu olan User Defined Type konusu ile birlikte, Yukon da .Net ile yapabileceğiniz ve çok fazla kullanılan nesneleri incelemeyi bitirdik. Bu makalede Kullanıcı Tanımlı Tip oluşturup, bunun nasıl kullanılacağını inceleceksiniz...

CLR Destekli User Defined Type YazmakSQL Server 2005 in CLR ile çalışmabilmesi sonucu, CLR Destekli diller ile Stored Procedure ler, Trigger lar Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar ve Kullanıcı Tanımlı tipler oluşturabilirsiniz. Sizin için önemli olan tarafı, daha önceki makalelerdede değindiğimiz gibi, farklı bir dil, farklı bir platform öğrenmek zorunda olmadan kullanıdığınız .Net dili ile bu yapılar...

Visual Basic 8.0 da Yeni Neler Var ?

Microsoft un başından beri gözbebeği olan Visual Basic in 8.0 sürümünün .Net Framework 2.0 ile birlikte duyuruluan yeniliklerini inceleyeceğiz.... Önceden “şuda olsaydı ne güzel olurdu” dediğimiz bir çok şey eklenmiş durumda…

Visual Basic 8.0 da Yeni Neler var ?Microsoft un başından beri gözbebeği olan Visual Basic in 8.0 sürümünün .Net Framework 2.0 ile birlikte duyuruluan yeniliklerini inceleyeceğiz.... Önceden “şuda olsaydı ne güzel olurdu” dediğimiz bir çok şey eklenmiş durumda…Belkide ilk programlama dillerinden bir tanesi olan Basic in günümüz versiyonu 8.0, halen Visual Basic 6 ile program yaza...

CLR Destekli Stored Procedure Yazmak - II

SQL Server 2005 ile duyurulan CLR desteğini Stored Procedureler ile kullanmak için, önceki makaleden daha gelişmiş örnekleri içeren bir makale

CLR Destekli Stored Procedure Yazmak - IIBir önceki makalemizde, Stored Procedure yazmıştık, bu Stored Procedure bir değer almadan, sadece bir çıktı yolluyordu. Daha sonrada yazdığımız bu .Net Assembly sini nasıl SQL Server a deploy edeceğimizi öğrenmiştik. Bu makalede ise, bir parametre alıp, bu parametreye göre sonucu döndüren, parametrenin OUTPUT tipini nasıl kullanacağımızı, Return değerini na...

CLR Destekli Stored Procedure Yazmak - I

SQL Server 2005 ile birlikte duyurulan CLR Desteğini nasıl kullanacağına dağir, Stored Procedure örnekleri olan bir makale

CLR Destekli Stored Procedure Yazmak - IBiliyorsunuzki SQL Server 2005 ve Visual Studio 2005 geliyor, Microsoft 6 Kasımda bu iki ürünüde piyasaya çıkartacak ve yepyeni özellikler, hayatımızı kolaylaştıracak çok fazla işlevsel özellikleri bulacağız, bu yeniliklerin en önemlilerinden bir taneside SQL Server da olacak, SQL Server artık CLR destekli (yani Vb.Net yada C# kodlarını) çalıştırabiliyor ola...

Visual Basic .Net te Generic ler

C# 2.0 ile birlikte duyurulan Generic yapilari, Vb.Net e de eklendi, bu makalede Vb.Net te Generic yapilarinin nasil kullanildigini inceleyecegiz.

Visual Basic .Net 8 da GenericlerUzun zaman önce C# 2.0 ile birlikte generic lerin geleceğini öğrenmiştik. Ancak Vb.Net te bu yönde bir gelişme yoktu. Sessizce Vb.Net 8.0 a da Generic ler eklenmiş durumda, Genericlerin amacı türden bağımsız işler yapabilme.Generic lerin mantığını şöyle düşünelim, bir classımız var ve belli bir işlem yapıyor, ancak bu classımızın işlemi, metinsel (string) türde ola...

Windows Form Kontrolleri - 1Vb.nette kullandıgımız Kontrolleri görecegiz. document.write(unescape("Merhaba%20Arkada%u015Flar%20bu%20Makalemde%20Vb.Net%20Kontrollerinin%201.%20b%F6l%FCm%FCn%FC%20anlataca%u011F%u0131m.%20Biraz%20uzun%20oldu%u011Fu%20i%E7in%20daha%20bu%20kadar%u0131n%u0131%20yazd%u0131m.%20%26%2361514%3B%20%u0130lerleyen%20g%FCnlerde%20t%FCm%20kontrolleri%20bitirecegim.%3CBR%3E%3CBR%3E***CHECKBOX***%3CBR%3E%20...

Registry İşlemleri (Vb.Net)

Registry Veri ekleme, silme, okuma...

Registry Veri ekleme, silme, okuma... document.write(unescape("Bu%20makalemde%20akl%u0131m%u0131z%u0131%20kullan%u0131rsak%20i%u015Fimize%20%E7ok%20yarayacak%20registry%20i%u015Flemlerini%20g%F6rece%u011Finiz...%3CBR%3EProgram%u0131m%u0131zda%20registry%20kodlar%u0131n%u0131%20kullanabilmemiz%20i%E7in.%20Kodlar%u0131n%20en%20%FCst%FCne%20%28General%20Declaretion%29%3CBR%3E%u0130mports%20Microsoft...

Veritabanı yerine XML!

Bu yazımızda XML serialization ile ilgileneceğiz, XML Serialization kullanarak çok az sayıdaki datayı Veritabanı kullanmadan nasıl saklayabileceğimizi göreceğiz.

Veritabanı yerine XML!Merhabalar Arkadaşlar, Özellikle .Net ile birlikte gelen yeni özelliklerden bir tane serialization işlemi, eminimki daha önceden mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur okumuşsunuzdur, belkide biliyorsunuzdur ancak ben bu yazımda seriileştirme işlemini ufak bir tabloda nasıl kullanabileceğiniz üstünde duracağım. Yani çok az bir veriniz varsa bu veriyi bir Veritabanı sistemi yerin...