Editörlerimiz

Kadir Sümerkent
Kadir Sümerkent, BilgeADAM tarafından yayınlanan İleri Seviye .NET kitabının yazarlığını, Yazılım Uzmanlığı kitabınında editörlüğünü yapmıştır. Üniversitelerde ve Microsoft Zirvesi gibi etkinliklerde pek çok seminer vermiş olan Kadir Sümerkent, MCP, MCSA + M, MCSA + S, MCDBA, MCAD, MCSD ve MCT sertifikalarına sahiptir. Kadir Sümerkent Microsoft tarafından 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında Most Valuable Professional (MVP) ünvanına layık görülmüştü

C#.NET & VB.NET

İşletmeler Neden Yazılıma İhtiyaç Duyar?

Merhaba arkadaşlar bu makalede artan rekabet koşullarında firmaların neden yazılıma ihtiyaç duyduklarına ve yazılımdan neler beklediklerine değineceğim

Merhaba arkadaşlar bu makalede artan rekabet koşullarında firmaların neden yazılıma ihtiyaç duyduklarına ve yazılımdan neler beklediklerine değineceğim.Günümüzde firmalar arası rekabet inanılmaz boyutlara ulaştı. Firmalar daha az maliyete , daha kaliteli üretim yapabilmek için yarış halindeler . Artık müşterilerin ellerinde sınırsız imkan var , çoğu sektörde tekelleşme yok ve özgür bir şekilde ist...

Bilgisayar Mühendisliği Hakkında Merak Edilenler.

Merhabalar bu makalede bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin ve ya henüz iş deneyimi olmayan mezun arkadaşların iş bulma sıkıntıları , iş hayatında karşılaşabilecekleri zorluklar , hayal kırıklıkları ve bunun gibi kafalarını kurcalayan konulardan bahsedeceğim. Ayrıca okul hayatından iş hayatına geçişi en acısız şekilde nasıl atlatabiliriz bunlara da değineceğim..

    Merhabalar bu makalede bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin ve ya henüz iş deneyimi olmayan mezun arkadaşların iş bulma sıkıntıları , iş hayatında karşılaşabilecekleri zorluklar , hayal kırıklıkları ve bunun gibi kafalarını kurcalayan konulardan bahsedeceğim. Ayrıca okul hayatından iş hayatına geçişi en acısız şekilde nasıl atlatabiliriz bunlara da değineceğim.. ...

C# ile Soundex Algoritması(Bunu mu demek istediniz?)

Herkese merhabalar bu makalemizde Fonetik algoritmalar içerisinde önemli bir yer tutan Soundex algoritmasını inceleyeceğiz. İnsanoğlunun uzun yıllar boyunca süren zeka gelişimi evrelerine baktığımızda, her yeni dönemin, dünyayı tanıma evrelerinin getirdiği yeni bilgi akışları ve bu bilgilerin kullanımlarına dair uygulanabilirlikleri tanımladığını görebiliriz. 18. Yüzyıldan bu yana insanoğlu matematik ve fizik alanlarında birçok yeni buluşlar yapmış ve bu buluşların eğitim öğretim hayatına aktarılmasıyla insan zihninin hiç olmadığı kadar zorlanarak geliştirilebilmesine olanak sağlamıştır.

Herkese merhabalar bu makalemizde Fonetik algoritmalar içerisinde önemli bir yer tutan Soundex algoritmasını inceleyeceğiz. İnsanoğlunun uzun yıllar boyunca süren zeka gelişimi evrelerine baktığımızda, her yeni dönemin, dünyayı tanıma evrelerinin getirdiği yeni bilgi akışları ve bu bilgilerin kullanımlarına dair uygulanabilirlikleri tanımladığını görebiliriz. 18. Yüzyıldan bu yana insanoğlu matema...

C# ile OCR(Optical Character Recognition) - VSTO

Bugünkü konumuz printer, daktilo, fotokopi vb. kağıt halindeki çıktılardan tutunda plaka tanıma sistemlerine kadar uzanan insan hayatını kolaylaştıran en sevdiğim yapay zeka uygulamalarından olan OCR(Optical Character Recognition) uygulamasının C# ile nasıl yapılacağına basitce bakacağız. Amacımız JPG dosyasındaki text verileri tanımlayıp *.txt dosyasına aktaracak bir OCR(Optical Character Recognition) uygulaması gerçekleştirmek.

Herkese merhabalar;Bugünkü konumuz printer, daktilo, fotokopi vb. kağıt halindeki çıktılardan tutunda plaka tanıma sistemlerine kadar uzanan insan hayatını kolaylaştıran en sevdiğim yapay zeka uygulamalarından olan OCR(Optical Character Recognition) uygulamasının C# ile nasıl yapılacağına basitce bakacağız. Amacımız JPG dosyasındaki text verileri tanımlayıp *.txt dosyasına aktaracak bir OCR(Optica...

WindowsFormsApplicationBase Sınıfı

Bu makalede kısaca sözü edilen Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices’deki WindowsFormsApplicationBase sınıfından yararlanarak C# uygulamasının başlangıç ve açılış formuyla ilgili bazı işlemleri kolayca yapmak mümkündür. Bu sınıf daha çok Visual Basic programcıları tarafından kullanılan bir sınıftır.

C# uygulamaları hakkında değişik kaynaklarda yazılanlara bakılacak olunursa projenin başlangıç formunun örneği alınıp Application sınıfının Run() metoduna parametre olarak verilmektedir. Bu işlem yani projenin başlangıç formunu hazırlama işlemi Main() metodunun bulunduğu Program.cs dosyasında yapılmaktadır.  ...

Diziler

Bu makalede dizilere değer verme yöntemleri, array sınıfındaki bazı metodlar,tek ve çok boyutlu diziler, diziler arası kopyalama, dizileri temizleme, dizideki elemanları birleştirme(join), dizilerde structure yapı ile farklı tiplerde veri kullanmak ve jagged(düzensiz) diziler hakkında örnekler vererek açıklama yapacağım.

·        Dizi değişkenleri, aynı tipte birçok veriyi bir arada tutmayı sağlar....

Nullable Tipler

Nullable Tipler: Framework 2.0 la birlikte gelen bu özellik integer gibi value tiplerde nothing (null) değerini alabilmesidir.

Aşağıdaki örnekte msgbox ile integer tipinde sayı değişkeninin değerini ekrana yazdırdım. Sayi değişkenin değerini nothing yaptım fakat sonuc 0 döndürdü. 0 null değildir. Var olan bir değerdir. Bu özellik visual basic e ait bir özelliktir. Yani sayı tipinde bir değişken tanımladığımızda vbasic derleyicisi sayı tipindeki değişkenin varsayılan değerini 0 olarak atama yapar. Bu durum c# da böyle deği...

Read ve ReadLine Metotları

Read ve ReadLine metotları arasında geriye gönderdikleri bilginin tipinde farklılık bulunmaktadır… Bu makalede bu farklılıkları göreceğiz.

Read ve ReadLine metotları arasında geriye gönderdikleri bilginin tipinde farklılık bulunmaktadır…Read() metoduyla konsolda okuma yaparken girilen bilginin ilk karakterinin ASCII kodunu geriye döndürür.Örn:aşağıdaki resimde;exenin1.çalışmasında doğum tarihi 1978 giriliyorsonuc 49 veriyor. Çünkü read metodu girilen bilginin ilk karakterini alır ve geriye ascii kod olarak döndürür. Yani 1 in ascii k...

Consol Uygulamaları Write ve WriteLine Metotları

WriteLine metodu kendisine parametre olarak verilen bilgiyi konsola yazdıktan sonra kursörü bir sonraki satırın başına alır. Write metodu ise WriteLine metodundan farklı olarak kursörü bir sonraki satıra almaz.

WriteLine metodu kendisine parametre olarak verilen bilgiyi konsola yazdıktan sonra kursörü bir sonraki satırın başına alır. Write metodu ise WriteLine metodundan farklı olarak kursörü bir sonraki satıra almaz.Write metoduna örnek; yukarıdaki resimde write metodu ile ad ve soyad yanyana geldi.bu bilgileri satır satır yazılmasını istiyorsak;istersek write metodu ilede bir sonraki satıra geçebiliriz...

Linq To Sql İle Çoklu Gruplama

Makalemizde Linq to Sql ile çoklu gruplama (Group by multiple columns ) işlemini inceleyeceğiz...

Adventureworks veritabanındaki Person.Contact tablosunu kullanalım ve verilerimizi Title , FirstName , LastName alanlarına göre gruplayalım . Adventureworks database imizdeki Person.Contact tablomuz aşağıdaki gibidir .Sql server üzerinde TSQL kodumuz aşağıdaki gibidir . Şimdi Linq to Sql ile bu çoklu gruplamayı nasıl yapacağımıza bakalım . ...